Millefors media

Design

Grafisk design

Det är viktigt att maximera företagets attraktionskraft och ha en professionell och tilltalande helthetsprofil. Logotypen är en självklar del i varumärket och direkt avgörande för hur potentiella och nuvarande kunder uppfattar dig och ditt företag. Visuell kommunikation skapar en tydlighet i ert budskap, det gäller att förtydliga unika värden i produktförpackningar, produktblad, manualer med mera. En fin, kvalitativ förpackning vill man inte slänga och förpackningen blir varumärkets skyltfönster i hemmet.

Vi är experter på grafisk design.

Vi har många års erfarenhet av grafisk design då vi gjort uppdrag till både stora och små företag. Vi hjälper dels dig som är i behov av grafiskt material från grunden eller dig som är i behov av en förbättring av företagets nuvarande material.

Vi kan grafisk design och vi vill hjälpa dig och ditt företag att öka er lönsamhet!

 

Grafisk profil

Är ditt företag i behov av en grafisk profil eller enbart en uppfräschning av den nuvarande?

I syfte att maximera ditt företas attraktionskraft är det viktigt att ha en professionell och tilltalande helhetsprofil. Logotypen är en självklar del i varumärket och avgörande för hur potentiella och nuvarande kunder uppfattar dig och ditt företag. 

Vi hjälper dels dig som är i behov grafiskt material från grunden, dels dig som är i behov av en förbättring av företagets nuvarande material.

 

Skapande reklam

Ur affärssynpunkt är det oerhört viktigt att profilera sitt varumärke på rätt sätt. Skapande Reklam hjälper dig att strategiskt utforma tilltalande budskap till rätt målgrupp. Antingen utvecklar vi företagets nuvarande material eller kommer med förslag kring nya koncept och idéer.

Med insyn i av ditt företags behov och önskemål hjälper vi dig och ditt företag att nå framgång såväl online som offline.